buscador
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Egilea
Titulua
Autoreak eta artikuluak

Orrialde honetako dokumentu, zerrenda eta datu-baseak Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin baimen baten mende daude.

 

forulege.org

Selección de noticias de forulege.blog, berri hautatuak.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Rita Aldabaldetreku González de Txabarri

Legea gizarte berrikuntzarako: ner group ka sua gizarte ekonomian.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Unai BELINTXON Martín

La necesaria adecuación del Derecho Foral Navarro al proceso de europeización del Derecho internacional privado.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Adopzio irregularra, haur lapurtuak eta Nazioarteko Zuzenbidea.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 139-175 orr.
descargar
Espainiar eskualde-arteko Zuzenbidearen berritze prozesuari buruzko hausnarketak: XXI. menderako erronka / Refle­xio­nes en torno al proceso de renovación del marco plurilegislativo español. Un reto del siglo XXI / Considerations about the renewal of the Spanish interregional Law: a XXI century challenge.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 65-105 orr.
descargar
Victor Delgado González

El IVA en el País Vasco, de tributo concertado de normativa común a tributo concertado de normativa autónoma: encaje y re percusión en las operaciones intraco munitarias.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Ignacio Javier Etxebarria Etxeita

Transparencia y municipios vascos.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Aproximación a los contenidos de la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
La nueva ley de contratos del sector público.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 597-607 orr.
descargar
Ley 11/20022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 547-611 orr.
descargar
Diego María Granados De Asensio

La legítima en la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco: sus caracteres.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Preterición de hijos sobrevenidos (art. 48.4 Ley de Derecho Civil Vasco y Derecho transitorio) Comentario crítico a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de junio de 2017 (BOE de 5 de julio).
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 665-678 orr.
descargar
Estibaliz Ibarra Sainz

Bizkaiko Tronkalitatea eta Familia Prosezuak: iragana, oraina eta geroa.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Isaac Merino Jara

Los pactos sucesorios en las Comunidades Autónomas de régimen común (aspectos fiscales).
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Elixabete Piñol Olaeta

Crónica de la mesa redonda: “XX años del Tribunal del Jurado: aspectos prácticos”.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Nahia San Miguel Foruria

Familia prozesuak lege zibilen gatazkaren ikuspegitik: Gernika-Lumo udalerria.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Laura Totorikaguena Odiaga

Crónica de la Decimocuarta Jornada Práctica sobre el Derecho civil vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Adrian Celaya Ibarra
Zuzenbidearen Euskal Akademiako lehendakaria


Presentación del libro El Derecho Vasco de Jesús de Galíndez (I).
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 229-233 orr.
descargar
Las legítimas.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 115-133 orr.
descargar
Mesa redonda sobre el derecho de saca foral.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 127-134 orr.
descargar
Clausura.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 75-76 orr.
descargar
De Diego López de Haro a Isabel La Católica.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 101-105 orr.
descargar
Presentación de la Jornada sobre Derecho civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 5-10 orr.
descargar
Euskara hutsean argitaratutako lehen alea.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 5-6 orr.
descargar
Derecho público de los territorios forales.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 71-77 orr.
descargar
La reforma de 1506. Un documento clave en nuestra historia foral.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 13-30 orr.
descargar
Dos Dictámenes de Jado.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 47-66 orr.
descargar
Una conferencia de Rodrigo Jado: presentación.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 3-4 orr.
descargar
El horizonte actual del Derecho.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 3-18 orr.
descargar
In Memorian: José María Martín Retana.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 77-78 orr.
descargar
El Derecho civil y los juristas vascos. Necesidad de crear una Sección de Derecho civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 42-53 orr.
descargar
Presentación de las jornadas sobre la reforma del Derecho de sucesiones.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil. AVD-ZEA.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 13-17 orr.
descargar
Presentación de las jornadas sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 9-12 orr.
descargar
Hacia una Ley civil vasca.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 13-32 orr.
descargar
Presentación/Aurkezpena.
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 9 orr.
descargar
Cuatro años de la Academia Vasca de Derecho: balance y realizaciones.
Jornada "El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas".AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 15-25 orr.
descargar
Europa eterna.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 17-36 orr.
descargar
Conflictos de leyes civiles.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 7-20 orr.
descargar
Nuestra libertad de testar.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 7-16 orr.
descargar
La nueva foralidad en el último proyecto de Ley Civil Vasca.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 7-19 orr.
descargar
La troncalidad.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 7 orr.
descargar
Murió Juan Vallet de Goytisolo.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 259 orr.
descargar
Presentación.
AurkezpenaAVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 5-6 orr.
descargar
Edorta Josu Etxarandio Herrera
Magistratua


Epailetza euskalduna: hizkuntz eta prozesu eskubideak.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 95-121 orr.
descargar
Salutación al Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 3-21 orr.
descargar
Miguel Angel García Herrera
Euskal Herriko Unibertsitatean, konstituzio-zuzenbideko katedraduna. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


El Tratado de Lisboa o Europa sin europeos.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 5-31 orr.
descargar
Tatiana González San Sebastian
Abokatua (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, Foru Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea). Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


In memoriam: Xabier Aurrekoetxea.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 5-7 orr.
descargar
In memoriam: Xabier Aurrekoetxea.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 5-7 orr.
descargar
La troncalidad.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 135-157 orr.
descargar
La familia en la Ley civil vasca.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 147-153 orr.
descargar
La reversión legal de los bienes no troncales en la Ley 3/1992.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas ”. AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 27-37 orr.
descargar
La práctica actual del Poder testatorio.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 89-117 orr.
descargar
Rodrigo Jado Ventades
Idazlea


La Ley 15 del Título 20 del Fuero de Vizcaya. Conferencia leída en la Academia de Derecho el 11 de enero de 1905.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 5-12 orr.
descargar
Junta directiva/ Zuzendaritza batzordea

Saludo a Europa/Agur, Europa.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 5-12 orr.
descargar
Academia Vasca de Derecho

Informe de la AVD-ZEA sobre sucesiones y testamentos, dirigido a la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 7-27 orr.
descargar
Presentación.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 7-14 orr.
descargar
Novedades bibliográficas de la Academia / Akademiaren argitalpen berriak.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Normas de publicación / Argitalpenerako arauak / Publication standards.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Novedades bibliográficas de la Academia / Akademiaren argitalpen berriak.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 711-722 orr.
descargar
Presentación / Aurkezpena / Presentation.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 9-11 orr.
descargar
Resumen Seminarios del Decanato de Registradores del País Vasco.
NOTAS / OHARRAK / EXPLANATORY NOTES - AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 531-553 orr.
descargar
Resumen Seminarios del Decanato de Registradores del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 633-685 orr.
descargar
Javier Arrieta Idiakez
Deustuko Unibertsitatean, lan-zuzenbideko irakaslea


Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kalifikatutako harreman juridikoak (I).
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 149-171 orr.
descargar
Langabezia kooperatiba-sozietatean.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 27-50 orr.
descargar
Aldi baterako lan-kontratuak kateatzearen inguruko mugak 2006ko lan-eraldaketan.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 151-166 orr.
descargar
Derrigorreko jubilazioaren inguruko zenbait gogoeta.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 7-22 orr.
descargar
Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kali-fikatutako harreman juridikoak (II): Telelanaren inguruko zertzelada batzuk.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 201-222 orr.
descargar
Estatutuz kanpoko hitzarmenen era-gingarritasuna, estatutu-izaerako hitzarmenak eta enpresa-akordio edo -itunak.(Auzitegi Gorenaren 2008ko ekainaren 24ko epaiaren iruzkina).
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 259-272 orr.
descargar
Alokairuak irenstea eta konpentsatzearenprintzipioa dela eta. (Valentziako Auzitegi Nagusiaren 2008ko apirilaren24koepaiaren iruzkina).
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 273-282 orr.
descargar
Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kalifikatutako harreman juridikoak (III): bekak ezkutuko lan-kontratu gisa kalifikatzeko froga-gabezia.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 155-179 orr.
descargar
Euskal Herriko Gizarte-Ekintza. Iraganeko oinarrietatik etorkizuneko ahalbideetara.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 141 orr.
descargar
Alarguntasun-pentsioa eta izatezko bikoteak: Izatezko bikotea izatea eta izatezko bikotea badela egiaztatzea au - rre baldintza gisa..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 63-80 orr.
descargar
Lan-esplotazioa.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 409-424 orr.
descargar
Enpresaburuaren ahalmenak eta langileen intimitaterako eskubidea.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Conceptualización jurídica de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
(Josune López Rodríguez, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016)
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 705-710 orr.
descargar
Crónica de la Jornada celebrada sobre «Contribución de las empresas y las Administraciones Públicas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con fundamento en la corresponsabilidad».
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 725-732 orr.
descargar
Ricardo De Ángel Yágüez
Katedradun eta Abokatua


Una obra jurídica monumental de nuestros días: El Marco Común de Referencia. Breve descripción y modesta valoración.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 7-61 orr.
descargar
Sobre la capacidad natural de juzgar*.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 9-64 orr.
descargar
Mario Fernández Pelaz

Presentación.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 7-14 orr.
descargar
Alfonso Rentería Arocena

El reconocimiento de decisiones extranjeras y las sucesiones “mortis causa”. El certificado sucesorio europeo..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 7-112 orr.
descargar
Adrian Celaya Ulibarri
Abokatua. MCC-ko idazkari nagusia


Bases para la reforma de legislación cooperativa europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 95-116 orr.
descargar
Kooperatiben europar legedia aldatzeko oinarriak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 71-91 orr.
descargar
Kooperatiben zuzenbidearen erronka berriak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 54-70 orr.
descargar
Las sociedades civiles: bases conceptuales para una regulación.
Jornada "El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas". AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 9-13 orr.
descargar
Política de defensa del usuario de servicios financieros.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 201-214 orr.
descargar
Nazario Oleaga Páramo
Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren dekanoa


Salutación.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 9-11 orr.
descargar
Homenaje a Javier Oleaga Echeverría.
Homenaje a Javier Oleaga EcheverríaAVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 9-11 orr.
descargar
Redacción/ Erredakzioa

Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 212-213 orr.
descargar
Kode Zibilaren bigarren argitaraldia.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 206-207 orr.
descargar
Larramendiren hiztegigintza juridikoa.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 203-205 orr.
descargar
Lege zibilak: Ondasun higiezinak. Bigarren argitaraldia.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 208-209 orr.
descargar
Zuzenbide politikoaren legeria.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 210-211 orr.
descargar
El poder testatorio y el artículo 831 del Código Civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 89-90 orr.
descargar
Rodrigo de Jado y Ventades. Derecho Civil de Vizcaya, 2º edición, 1923.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 87-88 orr.
descargar
Aurkezpena/Presentación.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 9-10 orr.
descargar
Juan Manuel Sinde Oyarzábal
Arizmendiarrietaren Lagunen Elkarteko mahaikidea


La sociedad anónima participativa de inspiración cooperativa.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 9-15 orr.
descargar
Enrique Velasco Ruiz-Olalla
Bilboko Merkataritza Ganberako Nazioarteko Elkarlanerako zuzendaria


Presentación/Aurkezpena.
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 9 orr.
descargar
Rosalia Alfonso Sánchez
Murtziako Unibertsitateko irakaslea


El desarrollo normativo de la Sociedad Cooperativa Europea: propuesta de implantación.
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 11-52 orr.
descargar
Juan Jose Álvarez Rubio
Euskal Herriko Unibertsitatean, nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna


La armonización del Derecho material en la Unión Europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 11-43 orr.
descargar
Hacia una vecindad civil vasca.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 43-63 orr.
descargar
Una renovada dimensión de los conflictos internos: nuevos Estatutos de Autonomía y Desarrollo Normativo.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 21-51 orr.
descargar
Javier Corcuera

El modelo de Estado Autonómico español tras la STC 31/ 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña..
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 11-38 orr.
descargar
José Ángel Martínez Sanchiz
Notarioa Jurisprudentziaren eta Legediaren Errege Akademiakoa


Libertad civil y "mores maiorum".
LECCIONES MAGISTRALES / HITZALDI HAUTATUAK / MASTER LESSONS - AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 11-75 orr.
descargar
Ander Bergara Sautua
Emakundeko programa-arduraduna


Presentación general de la Ley.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 13-33 orr.
descargar
Ane Basterretxea Dañobeitia

El cónyuge viudo y, en su caso, el miembro superviviente de la pareja de hecho: análisis de la legítima y otras instituciones que modifican su posición. Diferencias entre el derecho civil vasco y el derecho del territorio común / Alarguna eta, hala balitz, bizirik dirauen bikotekidea: figura horien azterketa eta horien egoera ukitzen duten beste figura batzuena. Euskal zu­zenbide zibilaren eta Lurralde erkidearen Zuzenbidearen arteko des­berdintasunak / Analysis of the power of appointment. Perspective of the institution since the passing of the Basque Civil Law Act 5/2015 and approach to the notary practice.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 15-63 orr.
descargar
Gema Tomás Martínez

Atomización versus armonización: El abandono del sueño pandentista europeo.
LECCIONES MAGISTRALES / HITZALDI HAUTATUAK / MASTER LESSONS - AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 15-47 orr.
descargar
Grupo de estudio del derecho civil foral del País Vasco del Ilustre Colegio de abodgados de Bizkaia

Javier Oleaga Echeverría, In memoriam.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 17-23 orr.
descargar
Javier Divar Garteiz-Aurrekoa
Deustuko Unibertsitatean, merkataritza-zuzenbideko irakaslea. Kooperatiba Zuzenbidearen Nazioarteko Elkartearen idazkari nagusia


La sociedad anónima de estatuto cooperativo.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 17-24 orr.
descargar
Innovación y cooperativismo.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 153-164 orr.
descargar
El embajador Don Diego María de Gardoqui y la Independencia de los EE.UU..
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 183-199 orr.
descargar
Las Ordenanzas de Bilbao como antecedente de la Codificación Mercantil en España.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 7-19 orr.
descargar
María Fernández-Hierro

Panorama legislativo actual de la libertad de testar.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 17-80 orr.
descargar
Marta Fernández-Hierro

Panorama legislativo actual de la libertad de testar.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 17-80 orr.
descargar
Jose Manuel Fernández Hierro
Abokatua


Responsabilidad civil de los notarios.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 73-107 orr.
descargar
La reforma del Derecho de sucesiones por la Ley 41/2003.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 19-41 orr.
descargar
La reforma del Derecho de sucesiones por la Ley 41/2003.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil. AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 21-43 orr.
descargar
Jose Gabriel Mariscal Serrano
Abokatua. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Justicia: independencia, imparcialidad, politización.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 7-70 orr.
descargar
Publicidad frente a propaganda en las emisiones de las televisiones públicas.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 19-57 orr.
descargar
La comisión arbitral.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 4-30 orr.
descargar
Habermas. El patriotismo constitucional.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 87-113 orr.
descargar
Josu Osés Abando

Parlamento Vasco y Derecho Civil Foral: Balance y perspectivas.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 21-38 orr.
descargar
Homenaje a don Adrián Celaya Ibarra - Crónica.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Santiago Larrazabal Basañez
Deustuko Unibertsitatean, konstituzio-zuzenbideko irakasle titularra. Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko zuzendaria. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Presentación de la jornada.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 5-8 orr.
descargar
Presentación del libro El Derecho Vasco de Jesús de Galíndez (II).
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 235-244 orr.
descargar
Algunas reflexiones sobre el Anteproyecto de Ley de Derecho civil foral vasco, presentado por la Academia Vasca de Derecho en 2007.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 171-180 orr.
descargar
La aventura europea del Concierto Económico.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 57-72 orr.
descargar
Una faceta menos conocida de Jesús de Galíndez: el Galíndez estudioso del Derecho vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 71-82 orr.
descargar
Hizkera juridikoa eta itzulpengintza: euskararen norabideak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 167-169 orr.
descargar
Derecho público de los territorios forales. De los orígenes a la abolición foral liburua aurkezteko hitzaldia.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 133-139 orr.
descargar
El régimen jurídico de Derecho Público de la cuadrilla de Ayala: pasado, presente y futuro.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 23-46 orr.
descargar
La cultura del pacto en el Derecho público vasco a lo largo de su historia.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2003, 0 zenb. , 37-47 orr.
descargar
Los retos del Concierto Económico Vasco tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Septiembre de 2008.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 37-84 orr.
descargar
Pablo Lucas Verdú in memoriam.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 5-7 orr.
descargar
Acto de presentación del libro No exce dien do sino moderando. Garantías procesales en la normativa vizcaína del Anti guo Régimen.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 249-255 orr.
descargar
El concierto económico vasco en el marco jurídico-constitucional de la restauración y de la II República.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 133-181 orr.
descargar
La protección de los consumidores en la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 21-35 orr.
descargar
Encaje constitucional, estatutario y legal del con cierto económico como actualización de los derechos históricos..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 195-216 orr.
descargar
Koroaren arauketa juridikoa Espainiako 1978ko Konstituzioan.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 323-360 orr.
descargar
Enrique Gadea Soler
Deustuko Unibertsitatean, merkataritza-zuzenbideko irakaslea. Kooperatiba Zuzenbidearen Nazioarteko Elkartearen idazkari nagusi teknikoa


Estudio del articulado estatutario de una sociedad anónima de estatuto cooperativo.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 25-64 orr.
descargar
Estudio sobre el Concepto de Cooperativa: Referenciaa los Principios Cooperativos y a su discutida vigencia.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 165-185 orr.
descargar
El procedimiento abreviado: Las modificaciones introducidas por el RDL 3/2009 y sus consecuencias.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 65-86 orr.
descargar
La separación de los socios en las sociedades mercantiles: el caso particular de las fusiones heterogéneas.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 125 orr.
descargar
Iñigo Nagore Aparicio
Abokatua. Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren zuzendaritza-batzako kidea


Estudio del articulado estatutario de una sociedad anónima de estatuto cooperativo.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 25-64 orr.
descargar
Iñaki Alonso Arce
Bizkaiko Foru Aldundiko Koordinazio eta Laguntza Teknikoko idazkaria


Una crónica del Concierto Económico (1981-2005): defensa de nuestros derechos históricos.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 31-93 orr.
descargar
El concierto económico y la creación de un sistema fiscal propio en los territorios históricos vascos.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 31-41 orr.
descargar
Nuestro Derecho Tributario Foral después de laSentencia del Tribunal de Luxemburgo de 11 de septiembre de 2008.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 225-258 orr.
descargar
Itziar Monasterio Aizpiri
Deustuko Unibertsitatean, zuzenbide zibileko eta foru-zuzenbideko irakaslea


La familia en Bizkaia y su régimen jurídico.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 31-63 orr.
descargar
Pactos sucesorios y sucesión intestada.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 127-146 orr.
descargar
En homenaje a D. Javier Oleaga Echeverría..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 25-32 orr.
descargar
Francisco Javier Muguruza Arrese
Abokatua. Zuzenbidearen Euskal Akademiako diruzaina


El concierto económico y la creación de un sistema fiscal propio en los territorios históricos vascos.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 31-41 orr.
descargar
Jesus Delgado Echevarría
Zaragozako Unibertsitatean, zuzenbide zibileko katedraduna


La Codificación en Aragón.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 33-42 orr.
descargar
Vecindad civil y Derecho interregional privado: una reforma necesaria*.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 65-103 orr.
descargar
Daniel Sarmiento Ramirez-Escudero
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren letradua. Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko irakaslea


El reto constitucional de la Unión Europea en tiempos post-constitucionales.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 33-48 orr.
descargar
Ricardo Angel Yagüez

Apunte sobre la “circulación” del dinero electró ni co..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 35-62 orr.
descargar
Enrique Lucas Murillo De La Cueva
Abokatua. Euskal Herriko Unibertsitatean, konstituzio-zuzenbideko irakasle titularra


Ley de Igualdad y Administración Pública.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 35-62 orr.
descargar
La garantía jurisdiccional del Concierto Económico.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 117-151 orr.
descargar
Vega María Arnáez Arce

La planificación como instrumento al servicio de los principios de actuación de las Administraciones Públicas.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 37-54 orr.
descargar
Recensión de la obra “El desafío del fortalecimiento de la autonomía local: La Ley de Instituciones Locales de Euskadi”.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 681-695 orr.
descargar
Frances Carreras Serra

Los objetivos del Estatuto de Cataluña y la STC 31/2010.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 39-63 orr.
descargar
Luis Cordero Martinez

El derecho vasco: El impulso gubernamental.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 39-52 orr.
descargar
Jon Mirena Landa Gorostiza
Euskal Herriko Unibertsitatean, zigor-zuzenbideko irakaslea


Terrorismo-delituak eta espetxeetako esparruan egindako azkeneko lege-aldaketak (1996-2004): eredu-ziaboga eta norabide zuzenketak. Nora goaz?.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 39-59 orr.
descargar
Juan Carlos Martínez Llamazares
Abokatua (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, Foru Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea)


La troncalidad.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 135-157 orr.
descargar
La figura del comisario en el anteproyecto.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”.AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 39-48 orr.
descargar
La práctica actual del Poder testatorio.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 89-117 orr.
descargar
Sucesiones y poder testatorio.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 199-209 orr.
descargar
Jose Luis Iriarte Ángel
Nafarroako Unibertsitatean, nazioarteko zuzenbide pribatuko katedraduna


La aportación de Jesús de Galíndez al Derecho Internacional Privado.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 245-265 orr.
descargar
La armonización del Derecho Internacional Privado por la Unión Europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 45-73 orr.
descargar
Conflictos de leyes internos. Notas fundamentales.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 53-94 orr.
descargar
Parejas de hecho, constitución y conflictos de leyes internos. reflexiones acerca de la sentencia del tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013 (recurso de inconstitucionalidad 5297-2000)..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 169-183 orr.
descargar
V. Camarero Suárez, El velo integral y su respuesta jurídica en democracias avanzadas europeas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 489-490 orr.
descargar
Nerea Magallón Elósegui
Abokatua. Euskal Herriko Unibertsitatean, nazioarteko zuzenbide pribatuko irakaslea


La multiculturalidad y el Derecho Internacional Privado de familia: la modificación del artículo 107 del Código Civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 45-66 orr.
descargar
El Reglamento de sucesiones y los sistemas plu - ri legislativos: el caso español..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 343-355 orr.
descargar
Juan Ramon Manzano Malaxechevarría
Notarioa


El nuevo artículo 831 del Código Civil y su repercusión en Bizkaia.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 45-63 orr.
descargar
Los puntos de conexión enrégimen de comunicación foral en la legislación vigente.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 219-229 orr.
descargar
Andrés María Urrutia Badiola
Notarioa. Euskaltzainburua. Zuzenbidearen Euskal Akademiako lehendakariordea. Deustuko Unibertsitatean, zuzenbide zibileko eta foru-zuzenbideko irakaslea


Onomasiologia eta terminologia: www.iev.deusto.es biblioteka juridiko elebidunaren hustuketarako irizpideak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 91-152 orr.
descargar
Discapacidad y Derecho foral vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 159-176 orr.
descargar
Crónica de una presentación: así nació Bizkaia. De Arrigorriaga al fundador de Bilbao.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 175-181 orr.
descargar
Jose Antonio Irazusta Munoa, legelaria eta euskal idazlea (1884-1952).
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 55-70 orr.
descargar
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua (2. itzulia:A, B, C letrak) eta euskarazko terminologia juridiko-administratiboa: ezaugarriak eta jokaerak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 71-109 orr.
descargar
Euskararen jurilinguistika: alor berria ote?.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 93-104 orr.
descargar
Lau jurista euskaldun.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 141-146 orr.
descargar
El Derecho civil foral vasco: nuevas perspectivas.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 3-17 orr.
descargar
Actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial de Codificación de Vizcaya (1899-1900).
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 79-82 orr.
descargar
Bizkaiko Foru-zuzenbide zibila eta Sabino Arana ahalduna (1899).
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 65-80 orr.
descargar
Jean Etcheverry-Aintchart (1914-2003), notario euskalduna.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 97-106 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 96-97 orr.
descargar
Nazario de Oleaga (1884-1961), Bilboko Gotzaitegiaren itzultzaile juridikoa.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 62-73 orr.
descargar
El nuevo artículo 831 del Código Civil y su repercusión en Bizkaia.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 45-63 orr.
descargar
Derecho civil foral vasco: nuevas perspectivas.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 163-189 orr.
descargar
Testamentifacción en la Ley civil vasca.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 115-125 orr.
descargar
Zertara gatoz….
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2003, 0 zenb. , 33-35 orr.
descargar
Traduction de Droit et Droit de la tra duction.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 239-245 orr.
descargar
Between law and language: notarial terminology in the Basque language..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 301-334 orr.
descargar
Un jurista euskaldun, Javier Oleaga Echeverría.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 13-15 orr.
descargar
Nota breve sobre capacidad y derecho civil vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
¿Es bello el Derecho?.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Anna María Pla Boix
Gironako Unibertsitatean, konstituzio-zuzenbideko irakasle-irakurlea


La aptitud lingüística del personal judicial.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 47-61 orr.
descargar
Gonzalo Maestro Buelga
Euskal Herriko Unibertsitatean, konstituzio-zuzenbideko katedraduna


Constitución económica y modelo social europeo.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 49-82 orr.
descargar
Itziar Aguirre Zárate

Legítima y apartamiento. Reglas de aplicación temporal y problemas que suscita su interpretación tras la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 25 de junio.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 51-95 orr.
descargar
Aitziber Irigoras Alberdi
Deustuko Unibertsitatean, zuzenbidearen historiako irakaslea


Eskubide historikoen atarian: Forutasuna eta sistema juridiko liberala XIX. Mendean.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 51-69 orr.
descargar
Grupo de estudios de derecho civil foral del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

Notas, reflexiones y propuestas al anteproyecto de la ley civil vasca.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 53-70 orr.
descargar
Apostolos Ioakimidis
Europako Batzordeko Enpresa eta Industria Zuzendaritza Nagusia


Sociedad Cooperativa Europea - Problemática de la implantación en los Estados miembros.
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 53-65 orr.
descargar
Ignacio Arzanegi Bareño
Abokatua


Algunas cuestiones relativas a la liquidación del estado posesorio entre vendedor y comprador tras la estimación de una acción de saca foral.
Jornada "El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas".AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 57-71 orr.
descargar
Gotzon Lobera Revilla
Bizkaiko Foru Aldundiko itzultzailea


Bizkaiko erakunde juridiko jatorrak: Bidigazak eta Abeurreak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 61-70 orr.
descargar
Juana Balmaseda Ripero
Abokatua. Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren dekanordea


Unas visión desde la abogada.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres. AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 63-71 orr.
descargar
Henri Duhau
Ikertzailea


Dominique Dufau, notario euskaltzale senperetarra (1880-1956).
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 63-113 orr.
descargar
Josu J. Sagasti Aurrekoetxea

Régimen jurídico de los signos distintivos.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 63-225 orr.
descargar
Txekearen araubide juridikoa.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 679-702 orr.
descargar
Zeinu Bereizgarrien Araubide Juridikoa / Régimen jurídico de los signos distintivos / Distinctive signs regulation.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 427-489 orr.
descargar
Enpresariaren ordezkaritza.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 121-167 orr.
descargar
Luis Elizegui Mendizabal
Abokatua. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Gipuzkoa ante la nueva Ley.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 65-81 orr.
descargar
Fernando Sacristán Bergia

El procedimiento abreviado: Las modificaciones introducidas por el RDL 3/2009 y sus consecuencias.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 65-86 orr.
descargar
Alberto Atxabal Rada
Deustuko Unibertsitatean, tributu-zuzenbideko irakaslea


Una propuesta de fiscalidad especial para las sociedades mercantiles de estatuto cooperativo.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 65-83 orr.
descargar
2006. urteko aldaketak Bizkaiko zergetan.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 7-26 orr.
descargar
2005. urteko aldaketak Bizkaiko zergetan.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 23-38 orr.
descargar
Arte-lanen inguruko zergak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 67-81 orr.
descargar
La fiscalidad y la reforma del Código Civil por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 65-85 orr.
descargar
El Proyecto de Ley civil vasca y sus consecuencias fiscales.
Jornada "El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas". AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 111-121 orr.
descargar
El Proyecto de Ley Civil vasca y sus consecuencias fiscales.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 247-257 orr.
descargar
Europaren babesa Euskal Ekonomi Itunarentzat (Europako Erkidegoetako Auzitegiak 2008ko irailaren 11n eman zuen epaiarieginiko iruzkinak).
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 237-288 orr.
descargar
Exceso de adjudicación, comunicación foral de bienes y partición de la herencia..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 315 orr.
descargar
La reciente reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Do naciones y sus consecuencias en el Derecho civil foral vasco..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 81-96 orr.
descargar
El Reglamento Sucesorio europeo y sus implicaciones fiscales..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 357-377 orr.
descargar
Carlos Ballugera Gómez
Jabetza-erregistratzailea


Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del curso 2006-2007: segundo trimestre.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 267-318 orr.
descargar
Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del curso 2006-2007: primer trimestre.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 181-232 orr.
descargar
Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del segundo trimestre de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 135-174 orr.
descargar
Seminario de Derecho registral de Euskadi. Casos del primer trimestre de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 127-175 orr.
descargar
Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del cuarto trimestre de 2004.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 133-152 orr.
descargar
Seminario de Derecho registral de Euskadi. Casos del segundo trimestre de 2004.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 83-111 orr.
descargar
Seminario de Derecho registral de Euskadi. Casos del primer trimestre de 2004.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 67-96 orr.
descargar
Casos prácticos.Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Curso 2007-2008.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 291-392 orr.
descargar
Jose Luis Bouso Huerta
Abokatua. Bizkaiko Foru Aldundiko finantza-ikuskatzailea


Régimen fiscal de la Sociedad Cooperativa Europea.
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 67-85 orr.
descargar
Zorione Arregi Elkorobarrutia
Abokatua. MCC-ko Aholkularitzaren arduraduna. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Bases para la reforma de legislación cooperativa europea.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 95-116 orr.
descargar
Kooperatiben europar legedia aldatzeko oinarriak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 71-91 orr.
descargar
Kooperatiben zuzenbidearen erronka berriak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 54-70 orr.
descargar
Reflexiones para una posible revisión de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 187-200 orr.
descargar
Luis Angel Rebolledo Varela

La iniciativa legislativa en el Derecho Civil de Galicia.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 71-87 orr.
descargar
Kepa Sanpedro Laguna
Abokatua


Euskararen balio gabeko eskubideak Justizia arloan.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 71-90 orr.
descargar
Esther Urrutia Idoiaga
Deustuko Unibertsitatean, zuzenbide zibileko irakaslea


Onomasiologia eta terminologia: www.iev.deusto.es biblioteka juridiko elebidunaren hustuketarako irizpideak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 91-152 orr.
descargar
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua (2. itzulia:A, B, C letrak) eta euskarazko terminologia juridiko-administratiboa: ezaugarriak eta jokaerak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 71-109 orr.
descargar
Senipartedunak nortzuk diren eta seniparte gisa zenbat dagokien Galizian, azken eraldaketaz geroztik.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 37-54 orr.
descargar
Alargunaren oinordetza-eskubideak, Kode Zibila aldarazi duen 15/2005 Legearen arabera.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 105-121 orr.
descargar
Oinordeko izateko ezduintasuna estreinakozaraututa, Balear Uharteetako zuzenbide zibilean, apirilaren 27ko 3/2009Legearen ondorioz.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 95-148 orr.
descargar
Azken eraldaketa, jabetza horizontalaren araubidean.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 157-169 orr.
descargar
Zuzenbidearen Euskal Akademiaren estatutuak euskaraz.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 255-284 orr.
descargar
Erregistro Zibilaren azken eraldaketa, dagoeneko indarrean jarri den zatiari dagokionez.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 185-206 orr.
descargar
Zergatik hainbeste zalaparta, abizen hurrenkera ezartzeko araua dela-eta?.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 261 orr.
descargar
Berta Díaz Arbesu
Bizkaiko Foru Aldundiko Emakume Saila


Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 73-86 orr.
descargar
Francisco Javier Oleaga Echevarría

Noticias internas de la Academia Vasca de Derecho.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 323-326 orr.
descargar
Noticias internas de la Academia Vasca de Derecho.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 243-244 orr.
descargar
Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 173-175 orr.
descargar
Premio Manuel de Irujo a nuestro presidente.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 177-179 orr.
descargar
Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 223-224 orr.
descargar
Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 209-211 orr.
descargar
Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 183-191 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 179-181 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 177-181 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 167-172 orr.
descargar
Akademiaren albisteak/Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 147-148 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 113-118 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 109-110 orr.
descargar
Noticias internas/ Akademiaren albisteak.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, 4 zenb. , 107-109 orr.
descargar
Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 74-76 orr.
descargar
Noticias internas.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2003, 1 zenb. , 71-72 orr.
descargar
Sobre la sucesión intestada.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”.AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 73-79 orr.
descargar
Usufructo del cónyuge viudo y 831 del Código Civil.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 159-165 orr.
descargar
Presentación general de las sucesiones y específica de la intestada.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 101-103 orr.
descargar
Sobre “vigencia y actualización dela troncalidad”.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 231-237 orr.
descargar
Reseña de la Obra de don AdriánCelaya Ibarra, titulada “Los Fueros de Bizkaia: I. Cómo nacieron; II. ElLicenciado Poza y la defensa de la hidalguía”.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 289-291 orr.
descargar
Reflexiones sobre la planificación sucesoria y libertad de testar en el País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 231-235 orr.
descargar
Actividades de la Academia / Akademiaren jardunak.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 269-277 orr.
descargar
Actividades de la Academia.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 285-290 orr.
descargar
Manuel López Pardiñas
Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestuaren dekanoa


Un nuevo régimen jurídico de las relaciones personales.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 77-99 orr.
descargar
El fenómeno sucesorio en la Ley civil vasca.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 105-113 orr.
descargar
Tatiana Vanessa González Rivera

Consent in clikwrap agreements: specifications, limitations and proposals concerning the electronic contracting system.
ESTUDIOS / AZTERLANAK / FIELD STUDIESAVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 79-119 orr.
descargar
Wilson Danilo Ibarra Rosero

Consent in clikwrap agreements: specifications, limitations and proposals concerning the electronic contracting system.
ESTUDIOS / AZTERLANAK / FIELD STUDIESAVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 79-119 orr.
descargar
Gontzal Aizpurua Ondaro
Abokatua (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, Foru Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea)


Ámbito territorial de aplicación del Derecho civil foral de Bizkaia en las villas: en busca del Fuero.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”.AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 81-99 orr.
descargar
Enrique Moreno Serrano

La retribución de los administradores concur-sales como coste del concurso.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 81-109 orr.
descargar
Luis Fernando Ruiz Piñeiro
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren lehendakaria


Competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia: Concepto de Derecho civil foral o especial; no lo es la materia referida a cooperativas. Abstención del conocimiento del recurso de queja, por falta de competencia de la Sala.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 155-159 orr.
descargar
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de enero de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 161-166 orr.
descargar
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de enero de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 81-86 orr.
descargar
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 3 de mayo de 2004.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 82-89 orr.
descargar
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 2 de junio de 2004.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 90-95 orr.
descargar
Enrique Linde Paniagua
Europar Batasuneko Zuzenbidearen Ikerketa Zentroko zuzendaria


La ciudadanía europea: un nuevo peldaño en la construcción del hombre de nuestro tiempo.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 83-96 orr.
descargar
Mª Jesus Real Flores
Abokatua. Deustuko Unibertsitateko irakasle doktorea


El Derecho de consumo.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 83-94 orr.
descargar
José Rubí Cassinello

El cupo y el criterio de la autonomía económica y financiera a la luz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas de 11 de septiembre de 2008.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2009, 17 zenb. , 85-116 orr.
descargar
Idoia Uriarte Ercilla
Bilboko Gizartekintza Saileko Emakume eta Garapenerako Elkarlan Arloko zuzendaria


Programa municipal contra la Violencia de Género.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 87-112 orr.
descargar
Jacinto Gil Rodríguez

Del Derecho Foral al Derecho Civil Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 89-103 orr.
descargar
Victor Angoitia Gorostiaga
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea


Álava ante la nueva Ley.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”.AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 91-99 orr.
descargar
Saioa Artiach Camacho
Técnica de Derechos Ciudadanos y Cooperación Internacional de la Diputación Foral de Bizkaia


La colisión entre la libertad de cátedra y el ideario del centro docente en la jurisprudencia Constitucional.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 111-116 orr.
descargar
Colección de Jurisprudencia civil foral (XVII-XIX).
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 91-101 orr.
descargar
El arrendamiento rústico en el Derecho Civil vas co (si glos XVI-XIX). Las obligaciones de los contratantes y las consecuencias de su incumplimiento.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 227-273 orr.
descargar
Mikel Etxebarria Gumuzio

Euskal zuzenbide zibileko oinordetza erakundeak gaitasun mugatua duen pertsonaren ikuspuntutik.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 97-145 orr.
descargar
María do Carmo Henríquez Salido
Vigoko Uniberstitatean, gaztelaniako katedraduna


Los adverbios en -mente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 97-142 orr.
descargar
Ane Martínez Díez
Abokatua. Bizkaiko Abokatu Gazteen Elkartearen lehendakaria


Abokatu gazteak eta euskara juridikoa.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 319-322 orr.
descargar
Etxean otso.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 123-125 orr.
descargar
Dos corazones puestos en una balanza.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 107-110 orr.
descargar
Una Academia Vasca en el XIII Congreso Estatal de Jóvenes Abogados.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2005, 5 zenb. , 103-107 orr.
descargar
Idoia Ariceta López
Alumna de 4º de Relaciones Internacionales y Derecho Universidad de Deusto


Perspectiva global del trabajo infantil: regulación y cumplimiento internacional de la normativa y futuros desafíos.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 107-137 orr.
descargar
Álvaro Castillo Cordero

Retos de futuro para el autogobierno vas­co: amenazas, mecanismos de defensa y pro­puestas “de lege ferenda” / Euskal autogobernurako erronkak. Mehatxuak, babes lanabesak eta “lege ferenda” proposamenak / Future challenges to Basque self-government. Threats, defense mechanisms and proposals for “lege ferenda”.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 107-158 orr.
descargar
Francisco de Borja Iriarte Ángel
Abokatua. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Aproximación a la reforma del Convenio de Doble Imposición con Suiza.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 109-131 orr.
descargar
La aplicación directa del Derecho comunitario en materia de fiscalidad directa: la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2011.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 259-263 orr.
descargar
El problema de la interacción entre las su cesiones y las donaciones con elemento internacional a la luz de la norma de conflicto..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 185-193 orr.
descargar
Deudas y Herencia. Planteamiento de la cuestión y perspectiva judicial..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 113-142 orr.
descargar
La unidad de la sucesión después de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2014; efectos en los conflictos internos.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 389-407 orr.
descargar
La Jurisprudencia del Tribunal Superior del País Vasco en Derecho Civil propio. El llamado “Recurso de Casación Foral”.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 327-356 orr.
descargar
Los recursos frente a las sentencias del tribunal del jurado: una visión práctica.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Ética y deporte.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Cristian Eduardo Aedo Barrena
Abokatua


Régimen de responsabilidad de los estados miembros por incumplimiento del Derecho comunitario.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 111-177 orr.
descargar
Maïté Lafourcade

L’ Autonomie administrative du Pays Basque de Francesous l’ Ancien Regime.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 111-139 orr.
descargar
La démocratie basque.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 171-209 orr.
descargar
Ana Armesto Campo
Abokatua. Bizkaiko Emakume Enpresaburu eta Zuzendarien Elkarteko lehendakaria


El punto de vista de las mujeres empresarias.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres. AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 113-126 orr.
descargar
Alejandro Burián

Características del servicio diplomático de la República de Moldavia.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 115-154 orr.
descargar
Xipri Arbelbide Mendiburu
Idazlea


Jean Pierre Goytino, Los Angelesetako notarioa.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 117-125 orr.
descargar
Eva Gaminde Egia
Deustuko Unibertsitatean, merkataritza-zuzenbideko irakaslea


Kontabilitate-esparru berria. 16/2007 Legea eta horren ondoreak Sozietateen Zuzenbidean.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 9-25 orr.
descargar
Enpresa Berria Sozietate Mugatua (SLNE). Horren estatutuak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 27-37 orr.
descargar
Konkurtso lege berria: urtea bete denean, balorazioak egiteko abagunea.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 117-129 orr.
descargar
Konkurtso-esparru berria, krisialdia dela bide: 3/2009Errege Dekretu-legeak ekarritako aldaketak banan-banan eta horien ondorioesanguratsuenak.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 149-195 orr.
descargar
Julian Arzanegui Sarricolea
Magistratua


Cinco cuestiones prácticas relativas al poder testatorio.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 119-148 orr.
descargar
La preterición intencional y el aparta-miento en la legislación foral de Bizkaia.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 221-230 orr.
descargar
LLuis Jou Mirabent

Derechos históricos, Compilación y Código Civil: una misma legitimidad.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 121-154 orr.
descargar
Arantza Etxebarria Iturrate
Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko itzultzailea


1789ko lapurtarren kaiera.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 125-149 orr.
descargar
Iparraldetik dator notiziya: Herriko etxeendako Lexikoa.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 123-131 orr.
descargar
Cesar Gallastegi Aranzabal
Deustuko Unibertsitatean, administrazio-zuzenbideko irakaslea


Zornotzako udalbatzaren aktak euskaraz 1931. urtean.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 179-227 orr.
descargar
Langillientzat Zartzaro-Legea.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 161-201 orr.
descargar
Kongresuen berri laburra.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 215-221 orr.
descargar
1789ko lapurtarren kaiera.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 125-149 orr.
descargar
1805eko ermandadeko araudia euskaraz.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 111-121 orr.
descargar
Iparraldetik dator notiziya: Herriko etxeendako Lexikoa.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2005, 7 zenb. , 123-131 orr.
descargar
Mikel Arrutza (1890-1966), Bizkaiko Aldundiko euskarazko itzultzaile.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2005, 6 zenb. , 59-70 orr.
descargar
Presencia histórica del euskera en las Juntas Generales de Bizkaia.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2004, 3 zenb. , 28-44 orr.
descargar
Bizkaiko Diputazio Probintzialaren mezu ele bi duna..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 131-143 orr.
descargar
Javier García Ross
Abokatua


De cuestiones prejudiciales y Concierto Económico.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2005, 8 zenb. , 5-30 orr.
descargar
Autotutela administrativa y tutela judicial efectiva: La suspensión automática de los actos administrativos tributarios en el Decreto Foral de Bizkaia 200/2002 de 10 de diciembre. Un modelo a exportar.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2004, 2 zenb. , 42-61 orr.
descargar
Consecuencias fiscales del Proyecto: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Actos Jurídicos Documentados.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”.AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 123-131 orr.
descargar
Algunas consecuencias de la aprobación de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Felisa Piedra Gao
CCOO sindikatuko Emakume Idazkaritza


El punto de vista sindical.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 127-134 orr.
descargar
German Barbier Gaminde
Euskal Herriko Jabetza-, Merkataritza- eta Ondasun Higigarrien erregistratzaileen elkarguaren lehendakari dekanoa. Gernikako jabetza-erregistratzailea. Zuzenbidearen Euskal Akademiako batzakidea


Estadística Concursal.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 133-137 orr.
descargar
Medio ambiente y folio registral.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 29-45 orr.
descargar
Bizkaia ante la nueva Ley.
Jornada “Hacia la primera Ley civil vasca”. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 83-90 orr.
descargar
Javier Regúlez Luzardo
Jabetza-erregistratzailea


Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del curso 2006-2007: segundo trimestre.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila-Abendua 2008, 16 zenb. , 267-318 orr.
descargar
Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del curso 2006-2007: primer trimestre.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 181-232 orr.
descargar
Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Casos del segundo trimestre de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2006, 11 zenb. , 135-174 orr.
descargar
Seminario de Derecho registral de Euskadi. Casos del primer trimestre de 2005.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2006, 9 zenb. , 127-175 orr.
descargar
Casos prácticos.Seminario de Derecho Registral de Euskadi. Curso 2007-2008.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 291-392 orr.
descargar
Manuel Velázquez Fernández
Bizkaiko Lan Ikuskaritzaren burua


La inspección de trabajo ante la igualdad de trato en el ámbito de las relaciones laborales.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 135-152 orr.
descargar
Maria Martínez Martínez
Zaragozako Unibertsitatean, zuzenbide zibileko irakasle titularra


Recobro de liberalidades en la Ley de Sucesiones aragonesa por causa de muerte.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 139-148 orr.
descargar
Iniciativas legislativas en los Derechos civiles territoriales.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 105-120 orr.
descargar
Sucesión troncal aragonesa y comparación con la del Derecho vasco ante una eventual reforma..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 21 orr.
descargar
Avance de posición y rango del viudo y la pareja de hecho en la sucesión intestada vasca (Fusión de tradición y cambio social en la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco).
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Adrienne Komanovics

Transparent Europe? The Council of EuropeConvention on Access to Official Documents.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 141-170 orr.
descargar
Josune López Rodríguez
Heziketan ikertzailea


Euskal Herriko Gizarte-Ekintza. Iraganeko oinarrietatik etorkizuneko ahalbideetara.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 141 orr.
descargar
Trata de esclavos y País Vasco: ¿Participó la sociedad vasca en el comercio trasatlántico de esclavos?.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 217-233 orr.
descargar
Gizakien salerosketa: antzinako fenomenoa bizirik XXI. mendean.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 361-400 orr.
descargar
Jon Lafuente Lopategi
Abokatua


Ibigailuen zirkulazioaren inguruko erantzukizun zibila eta asegurua.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 143-170 orr.
descargar
Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa

La atri bución voluntaria de ganancialidad en el régimen económico matrimonial de co municación foral de bienes..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 145-167 orr.
descargar
Oscar Monje Balmaseda
Deusto-ko Unibertsitateko zuzenbide zibileko irakasle titularra


La atri bución voluntaria de ganancialidad en el régimen económico matrimonial de co municación foral de bienes..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 145-167 orr.
descargar
Lourdes Zubero Olaechea
Abokatua. Bizkaiko Foru Aldundiko Oinordetza eta Dohaintzen Saileko burua


Fiscalidad del Poder Testatorio.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 149-157 orr.
descargar
Consecuencias fiscales del proyecto: el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”.AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 101-109 orr.
descargar
La Norma Foral 7/2002 de 15 de Octubre, de Adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a laspeculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 239-245 orr.
descargar
Teresa Freixes Sanjuán
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, konstituzio-zuzenbideko katedraduna. “Jean Monnet” izeneko katedra duena, konstituzio-zuzenbide europarraren eremuan


Las leyes de igualdad en el marco europeo.
Jornada sobre la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, Extraordinario III zenb. , 153-188 orr.
descargar
Estebe González

Euskararen arrastoak Nafarroako Foru Orokorrean.
AVD-ZEA. Bilbo, Iraila 2007, 13 zenb. , 153-160 orr.
descargar
Teresa Estéfano Álvarez

Situación actual del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Incidencia en el País Vasco / Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko udal zergaren egungo egoera, Kons­ tituzio Auzitegiaren epaien ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan horrek duen eragina / Current situation of the increased value of the estate property municipal tax after the last Constitutional Court resolutions. Incidence in the Basque Country.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 159-207 orr.
descargar
Jose Miguel Gorostiza Vicente
Abokatua (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, Foru Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea)


El Poder Testatorio: un instrumento eficaz para la ordenación del patrimonio familiar.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil. AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 167-185 orr.
descargar
La vecindad civil vasca en el proyecto de Ley civil vasca de 2007.
Jornada “El proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas”. AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2008, Extraordinario V zenb. , 49-55 orr.
descargar
Troncalidad y conflictos de Leyes Civilesen Bizkaia.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 211-218 orr.
descargar
Tronkalitatea Bizkaia, Aramaio eta Laudion, 5/2015 Euskal Zuzenbide Zibila Legearen arabera.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Eneko Oregi Goñi
HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren burua


Hizkera juridikoa eta itzulpengintza: euskararen norabideak.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 167-169 orr.
descargar
Iratxo Gorostiza Etxeberria

Hitzarmen kolektiboen Pilaketa Euskal Lurralde Historikoetan: Lan-Erreforma proposamena.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 169-236 orr.
descargar
VV.AA. /Zenbait autore

Legislación concursal/Konkurtso-legeria.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 175-177 orr.
descargar
Ley de enjuiciamiento criminal/Prozedura kriminalaren legea.
AVD-ZEA. Bilbo, Azaroa 2006, 10 zenb. , 171-173 orr.
descargar
La implantación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.
Mesa redonda. AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2006, Extraordinario II zenb. , 87-109 orr.
descargar
Estatutos de la Asociación Cultural Academia Vasca de Derecho.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2003, 0 zenb. , 23-32 orr.
descargar
Hacia una Academia Vasca de Derecho.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2003, 0 zenb. , 3-22 orr.
descargar
El más importante precendente.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2003, 0 zenb. , 14-22 orr.
descargar
Eduardo Calderón Marenco
Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales Universidad Iberoamericana de México


Los incoterms como instrumento de derecho suave (soft law).
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 177-233 orr.
descargar
Consent in clikwrap agreements: specifications, limitations and proposals concerning the electronic contracting system.
ESTUDIOS / AZTERLANAK / FIELD STUDIESAVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 79-119 orr.
descargar
Xabier Aurrekeoetxea Aurrekoetxea
Abokatua (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan, Foru Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea)


La dualidad legislativa en el municipio y villa de Bilbao.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2007, 14 zenb. , 9-55 orr.
descargar
Limitaciones a la libertad de testar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Martia 2007, 12 zenb. , 177-207 orr.
descargar
Las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ante el poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.
Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2004, Extraordinario I zenb. , 187-217 orr.
descargar
Anteproyecto de ley de derecho civil foral de la comunidad autónoma del país vasco

Jornada "Hacia la primera Ley civil vasca". .
Jornada "Hacia la primera Ley civil vasca". AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2007, Extraordinario IV zenb. , 191-246 orr.
descargar
Nikole González de Heredia

Etxeko langileen araubide: iraganeko menpekotasun egoera, oraingo erronka eta etorkizuneko oparotasuna.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 197-251 orr.
José Luis Etxeberria Monasterio

La organización foral y la revisión de sus actos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 207-230 orr.
descargar
Norma Foral 3/1987: 25 años de gobierno y administración del Territorio Histórico de BIZKAIA.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 231-236 orr.
descargar
Crónica de una década de defensa del Con cierto Económico vasco 2004-2014.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 425-427 orr.
descargar
Alkain Oribe Mendizabal

Visión panorámica de la planificación testamen-taria en la Comunidad Autónoma Vasca.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2010, 19 zenb. , 213-219 orr.
descargar
Crónica de la X jornada sobre Derecho Civil Foral del País Vasco. Troncalidad y pactos sucesorios: práctica actual..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 309 orr.
descargar
Duodécima jornada práctica sobre el De recho civil foral del País Vasco: Deudas y herencia. Una perspectiva desde el País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 493-504 orr.
descargar
Decimotercera Jornada Práctica sobre el Derecho civil foral del País Vasco. La Jurisprudencia Civil Foral Vasca.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 439-451 orr.
descargar
Ane Miren Zelaia Arieta-Araunabeña

Ezkutuko transferentziak eta eko nomi ituna, Luxenburgoko auzitegiaren epaiari aipamena.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 215-235 orr.
descargar
Conclusiones del XVI congreso internacional de derecho registral

Conclusiones del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral.
AVD-ZEA. Bilbo, Ekaina 2008, 15 zenb. , 233-241 orr.
descargar
Sandra Castellanos Cámara
Investigadora predoctoral UPV/EHU


Reflexiones sobre el régimen transitorio de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 235-288 orr.
descargar
Aida LLamosas Trápaga
Deusto-ko Unibertsitateko ikerkuntza taldearen gorputz-adarra


El cuidado de menores afectados por cáncer u otra en fermedad grave: una nueva modalidad de reducción de jornada..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 235-251 orr.
descargar
F. Javier Flórez Turrado

La “devaluación” del Estatuto de Autonomía en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Cataluña.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 237-258 orr.
descargar
Irati Rico Fernández

Genero-berditasunaren errealitatea eta erronkak empresa-esparrua: kooperatiben ekarpena.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 237-287 orr.
descargar
Patricia Arzanegi Elgezabal

En memoria de mi padre, Julián Mª Ar zanegui Sarricolea.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 249-252 orr.
descargar
Leire Gorostiza Etxeberria

5/2015 Euskal Zuzenbide zibilari buruzko legearen eragingarritasun soziala.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 253-300 orr.
descargar
Ramón Oleaga Páramo
Abokatua


Estructura internacional del Señorío en la cartografía histórica de Bizkaia..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 253-267 orr.
descargar
Jody Guetta

Presentación del libro No ex ce dien do sino moderando.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2010, 20 zenb. , 257-265 orr.
descargar
Jesús Fernández de Bilbao y Paz

La necesidad del Apartamiento Expreso en Derecho Foral Vizcaíno.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2009, 18 zenb. , 261-286 orr.
descargar
Concurso de acreedores vs. Comunicación Foral de Bienes.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , 171-221 orr.
descargar
Limitaciones urbanísticas del dominio y reacción jurídico-civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Maiatza 2011, 21 zenb. , orr.
descargar
“Comunidades de bienes” y “sociedades civiles”para empresa. La sociedad irregular.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 55-131 orr.
descargar
El fenómeno urbanístico y la ley de Derecho Civil Foral del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 67 orr.
descargar
Troncalidad y actos jurídicos neutros.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 97-129 orr.
descargar
Responsabilidad de los sucesores en derecho civil común y en derecho civil vasco. Estado de la cuestión..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 143-261 orr.
descargar
De la prohibición de intervención judicial en herencias..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 407-485 orr.
descargar
La sucesión voluntaria contraria a la troncalidad.Aspectos procesales judiciales.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
El derecho de habitación del viudo en la ley de Derecho civil vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Deudas y herencia: una visión desde la Ley de Derecho Civil Vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 609-663 orr.
descargar
La sucesión por comisario en la ley de de­­recho civil vasco ¿fiducia o poder tes­ta­torio? / Euskal zuzenbide zibilaren legean komisario bidezko oinordetza. Fiduzia edo testamentuko ahalordea? / The power of appointment in the Basque Civil Law. Trust or power of appointment?.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 209-311 orr.
descargar
Poderes testatorios y discapacidad en Derecho Civil Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 147-196 orr.
descargar
Nieves Paramio Junquera
Abokatua


Deudas y Herencia: soluciones y alternativas desde el derecho..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 263-295 orr.
descargar
La Liquidación del régimen de comunicación foral una vez consolidada.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Derecho colaborativo: de la teoría a la práctica.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 455-504 orr.
descargar
Clotilde Olaran Mugica

El Consulado de Bilbao y sus ordenanzas. Ordenanzas manuscritas e impresas.
AVD-ZEA. Bilbo, Abendua 2011, 22 zenb. , 265-270 orr.
descargar
Naiara Rodríguez Elorrieta
Deusto-ko Unibertsitatea ikerkuntza taldeko kolaboratzailea


Arbitraje obligatorio como posible solución a los conflictos laborales bloqueados..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 269-287 orr.
descargar
El procedimiento arbitral abreviado en el ámbito de las cooperativas.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2015, 27 zenb. , orr.
descargar
Maite Gómez Oleagoitia
Deustuko Unibertsitatea Zuzenbidean graduatua


Lagundutako giza ugalketa tekniken ondorioak euskal Zuzenbide zibilean*.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 289-321 orr.
descargar
Jesús María Sanza Amurrio

A propósito de una escritura de la Llanada Alavesa..
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2013, 24 zenb. , 289-299 orr.
descargar
Lattie Ugalde Peña

Adingabe transen babesa espaniar antolamendu juridikoan: aipamen berezia Euskadiko kasuari.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 289-340 orr.
descargar
Ortzi de la Quintana Ibáñez
Técnico de Administración General de Administración Local, Abogado y Profesor en la UD


Funtzio publikoaren greba eskubidea: eskubidearen arauketa eta oinarrizko zerbitzuen mantentzea bermatzeko erabili diren bideak.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 293 orr.
descargar
Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hi rigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 legeari jarraituz lehenengo era bi - le ra rako lizentzia partziala emateari buruz irekitako aukeraren arauketa..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 297-327 orr.
descargar
Las Competencias Municipales tras la modificación del régimen local operada con la aprobación de la Ley 27/2013. Especial referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 275-326 orr.
descargar
Arantza de la Quintana Ibáñez

Funtzio publikoaren greba eskubidea: eskubidearen arauketa eta oinarrizko zerbitzuen mantentzea bermatzeko erabili diren bideak.
AVD-ZEA. Bilbao, Ekaina 2012, 23 zenb. , 293 orr.
descargar
Álvaro Izaguirre Salgado

La subrogación de derechos y obligaciones tributarias y la imputación de rentas en las escisiones parciales y aportaciones no dinerarias de rama de actividad.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 301-363 orr.
descargar
Jon Hernani Iriarte

7/2015 Legeko Etxebizitzaren erabileraren mugak: irizpideak eta interpretazio desberdinak / Los límites a la utilización de la vivienda en la ley 7/2015: criterios y diferencias interpretativas / Restrictions to the use of the family home in the 7/2015 Act: different criteria and interpretations.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 313-365 orr.
descargar
Mario Martínez Butrón
Notarioa. Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestuaren Dekanoa


Deudas, herencia y fiscalidad. La labor notarial..
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 331-342 orr.
descargar
Ramón Varela Olalde

La compleja distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medioambiente y cambio climático, con especial referencia al caso vasco..
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 341-388 orr.
descargar
Juan Luis Ibarra Robles
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren burua


Decimotercera jornada práctica sobre el Derecho Civil del País Vasco. La Jurisprudencia Civil Foral Vasca.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 359-364 orr.
descargar
Luis Felipe Alamillos Granados
Notario


La jurisprudencia de la Dirección de los Registros y del Notariado sobre Derecho civil vasco.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2014, 26 zenb. , 365-388 orr.
descargar
Markel Txasko Galarraga

Viviendas de uso turístico y vías de actuación de la comunidad de propietarios.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 365-425 orr.
descargar
Irene Martínez Martínez

La limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades: evolución legislativa y análisis comparativo / Sozietateen gaineko Zergan finantza gastuen kengarri izaerako mugak: lege bilakaera eta azterketa konparatiboa / The limitation of the deductibility of financial expenses in the corporate income tax: legislative evolution and comparative study.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 367-426 orr.
descargar
Edriga Aranburu Agirre

La estabilidad presupuestaria y el autogobierno vas co en el marco estatal.
AVD-ZEA. Bilbao, Abendua 2013, 25 zenb. , 379-406 orr.
descargar
Francisco Javier Oñate Cuadros

Fuentes del Derecho interregional privado y derecho sucesorio: propuesta para una reforma del Código Civil.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 389-502 orr.
descargar
Jonatan Manrique Sampedro
Graduado en Derecho Universidad de Deusto


Troncalidad, Indignidad Sucesoria y Orden Público Interregional*.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 401-454 orr.
descargar
Ramón Urrutia Cortazar

Enfoque transfronterizo de los pactos sucesorios de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 427-483 orr.
descargar
Eider Vivanco Santa Cruz

Korporazio-gobernu ona, kooperatiben esparruan.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2022, 30 zenb. , 485-527 orr.
descargar
Aitor Vitoria Recalde

Análisis de la sucesión por comisario. Perspec­tiva de la figura desde la aprobación de la ley 5/2015 de Derecho Civil vas­co y aproximación a la práctica notarial / Komisario bidezko oinorde­tza­ren azterketa. Figura horren ikuspegia, euskal zuzenbide zibilaren Le­gea 5/2015 onetsi zenetik eta notarioen jarduerarekiko hurbilketa / Ana­ly­sis of the power of appointment. Perspective of the institution since the passing of the Basque Civil Law Act 5/2015 and approach to the notary practice.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 491-537 orr.
descargar
Cristóbal Pinto Andrade

El deber de alfabetización de los hijos bajo el poderío paternal en el Fuero Nuevo de Vizcaya (1526): una regulación singular y distinta.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 503-546 orr.
descargar
Laura Sancho Martínez
Graduada en Derecho Universidad de Deusto


El nuevo Derecho Paisajístico en el País Vasco: Hacia una ordenación equilibrada y sostenible de nuestro territorio*.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 505-569 orr.
descargar
Varios

Resumen Seminarios del Decanato de Registradores del País Vasco.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2021, 29 zenb. , 541-592 orr.
descargar
Alejandro Villanueva Turnes
Doctorando en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela Becario en la Escola Galega de Administración Pública


La moción de censura en el ordena miento constitucional español.
AVD-ZEA. Bilbao, Urtarrila-Abendua 2017, 28 zenb. , 571-593 orr.
descargar
Nere Jone Intxaustegi Jauregi

Textos escritos en euskera. Bizkaia, siglos XVII-XIX.
AVD-ZEA. Bilbo, Urtarrila-Abendua 2023, 31 zenb. , 615-629 orr.
descargar

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia · lege oharra
Alda. Rekalde 8, 1º dcha. 48009 BILBAO
Tel.: 94 425 57 15 / Fax: 94 424 64 99
secretaria@avd-zea.com