buscador
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Autor
Título
Autores y art韈ulos

Los documentos y base de datos de esta pagina se presentan bajo la licencia (reconocimiento-no comercial-compartir igual) de Creative Commons.

 

Javier Arrieta Idiakez
Profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Deusto


Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kalifikatutako harreman juridikoak (I).
AVD-ZEA. Bilbao, Diciembre 2007, núm. 14, pp 149-171
descargar
Langabezia kooperatiba-sozietatean.
AVD-ZEA. Bilbao, Septiembre 2007, núm. 13, pp 27-50
descargar
Aldi baterako lan-kontratuak kateatzearen inguruko mugak 2006ko lan-eraldaketan.
AVD-ZEA. Bilbao, Noviembre 2006, núm. 10, pp 151-166
descargar
Derrigorreko jubilazioaren inguruko zenbait gogoeta.
AVD-ZEA. Bilbao, Septiembre 2005, núm. 7, pp 7-22
descargar
Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kali-fikatutako harreman juridikoak (II): Telelanaren inguruko zertzelada batzuk.
AVD-ZEA. Bilbao, Septiembre 2009, núm. 17, pp 201-222
descargar
Estatutuz kanpoko hitzarmenen era-gingarritasuna, estatutu-izaerako hitzarmenak eta enpresa-akordio edo -itunak.(Auzitegi Gorenaren 2008ko ekainaren 24ko epaiaren iruzkina).
AVD-ZEA. Bilbao, Septiembre 2009, núm. 17, pp 259-272
descargar
Alokairuak irenstea eta konpentsatzearenprintzipioa dela eta. (Valentziako Auzitegi Nagusiaren 2008ko apirilaren24koepaiaren iruzkina).
AVD-ZEA. Bilbao, Septiembre 2009, núm. 17, pp 273-282
descargar
Lan-zuzenbidea eta gune ilun gisa kalifikatutako harreman juridikoak (III): bekak ezkutuko lan-kontratu gisa kalifikatzeko froga-gabezia.
AVD-ZEA. Bilbao, Diciembre 2010, núm. 20, pp 155-179
descargar
Euskal Herriko Gizarte-Ekintza. Iraganeko oinarrietatik etorkizuneko ahalbideetara.
AVD-ZEA. Bibao, Junio 2012, núm. 23, pp 141
descargar
Alarguntasun-pentsioa eta izatezko bikoteak: Izatezko bikotea izatea eta izatezko bikotea badela egiaztatzea au - rre baldintza gisa..
AVD-ZEA. Bilbao, Junio 2013, núm. 24, pp 63-80
descargar
Lan-esplotazioa.
AVD-ZEA. Bilbao, Enero-Diciembre 2014, núm. 26, pp 409-424
descargar
Enpresaburuaren ahalmenak eta langileen intimitaterako eskubidea.
AVD-ZEA. Bilbao, Enero-Diciembre 2015, núm. 27, pp
descargar
Conceptualizaci贸n jur铆dica de la trata de seres humanos con fines de explotaci贸n laboral.
(Josune L贸pez Rodr铆guez, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016)
AVD-ZEA. Bilbao, Enero-Diciembre 2017, núm. 28, pp 705-710
descargar
Cr贸nica de la Jornada celebrada sobre 芦Contribuci贸n de las empresas y las Administraciones P煤blicas a la conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con fundamento en la corresponsabilidad禄.
AVD-ZEA. Bilbao, Enero-Diciembre 2017, núm. 28, pp 725-732
descargar

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia · aviso legal
Alda. Rekalde 8, 1º dcha. 48009 BILBAO
Tel.: 94 425 57 15 / Fax: 94 424 64 99
secretaria@avd-zea.com